Evlilik İşlemleri
Now Reading
Evlenme Başvuru Belgeleri ve Gereklilikleri
0

Evlenme Başvuru Belgeleri ve Gereklilikleri

by Filyos Belediyesi1 Ocak 2016
 • T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopileri. 6’şar adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayın olmak kaydı ile).
 • Evlenecek olan çiftler beraberce müraacat edeceklerdir.
 • Evlendirme Memurluğu tarafından rapor alınmak üzere Filyos Aile Hekimliğine gönderileceklerdir.
 • Evlenecek olanlar 2 adet şahit getirecek ve şahitlerin nüfus cüzdanları yanlarında olacaktır.
 • Nikah ücreti olarak 150,00 TL vezneye yatırılacak ve evlendirme memurluğuna ibraz edilecektir.
 • Evlenecek olan adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
 • 18 Yaşını Doldurmamış Olanlar için;
  •  17 Yaşını doldurmuş olanlar anne ve babaları ile birlikte müracaat edeceklerdir.
  •  16 Yaşını doldurmuş olanlar Mahkeme’den karar alarak müracaat edeceklerdir.
 • Boşanmış evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadınların 10 aylık iddet müddetini doldurmuş olmaları gerekmektedir.
 • İddet müddetini doldurmamış olanlar Mahkemeden karar alacaklardır.